Sunday, October 31, 2021

Sugar Mummy Phone Numbers in Pretoria 2022

sugar mummy whatsapp numbers in pretoriaw,here can i get sugar mummy numberh,ow can i get sugar mummy phone numberh,ow can i contact sugar mummy s,ugar mummy number in abujas,ugar mummy whatsapp number in abuja,sugar mummy contact in abujas,ugar mummy in abuja and phone numbep,hone number of sugar mummy in abujap,hone numbers of sugar mummies in abujar,ich sugar mummy phone number in abujas,ugar mummy numbers in abujas,ugar mummy in abuja and their phone numbers,ugar mummy in abuja number


Sugar Mummy Phone Numbers in Pretoria 2022

Sugar Mummy Phone Numbers in Pretoria 2022

sugar mummy whatsapp numbers in pretoria


 • sugar mummy whatsapp numbers in pretoria
 • where can i get sugar mummy number
 • how can i get sugar mummy phone number
 • how can i contact sugar mummy 
 • sugar mummy number in abuja
 • sugar mummy whatsapp number in abuja
 • sugar mummy contact in abuja
 • sugar mummy in abuja and phone number
 • phone number of sugar mummy in abuja
 • phone numbers of sugar mummies in abuja
 • rich sugar mummy phone number in abuja
 • sugar mummy numbers in abuja
 • sugar mummy in abuja and their phone number
 • sugar mummy in abuja number


how can i get sugar mummy phone number

 एकदा एका शेतक्याने पिल्लांना विक्रीसाठी एक जाहिरात रंगविली आणि ती आपल्या यार्डच्या काठावर फिक्स करीत होती.  त्याच्या जागेवर फिक्स लावण्यासाठी जेव्हा शेवटच्या खिळ्या ठोकत असत तेव्हा त्याला त्याच्या कंदांवर टग वाटायचा.


 त्याने मागे वळून पाहिले तेव्हा त्याला एक लहान मूल दिसले.  त्याने विचारले, “तुला काय पाहिजे मूल ??”


 मुलाने उत्तर दिले, "मला एक पिल्लू खरेदी करायचा आहे .."


 शेतकर्‍याने उत्तर दिले, “अच्छा मुला, हे कुत्र्याच्या पिल्लू फारच महागड्या आहेत कारण ते कुत्राच्या चांगल्या जातीपासून आले आहेत.”


 लहान मुलाने डोके खाली सोडले पण काही क्षणानंतर, त्याने पॅन्टच्या खिशात खोलवर जाऊन आपल्या खिशातून काही नाणी खेचली आणि त्या शेतक to्याकडे रोखून धरल्या आणि म्हणाला, “सर, मला फक्त cent० टक्के मिळाले आहे .. एवढे पुरेसे आहे का?  एक पिल्लू? "


 शेतकरी हसला आणि म्हणाला, "हो .. !!"


 मग शेतक wh्याने शिट्टी वाजवली आणि आपल्या कुत्र्याला बाहेर बोलावलं.  कुत्रा घराबाहेर पडून त्याच्या मागे चार पिल्ले आले आणि कुत्रा त्याच्याबरोबर आला.  मुलगा त्यांना पाहून आनंद झाला.


 मुलाच्या लक्षात आले की चार कुत्र्याच्या पिल्लांच्या मागे एक लहान कुणी आहे जो हळू हळू त्या कुत्राच्या घराबाहेर पडत होता आणि त्या विचित्र पद्धतीने तो लहान पिल्ला दुसर्‍यास पकडण्याचा प्रयत्न करीत होता.


 मुलाने त्या पिल्लाकडे लक्ष वेधले आणि म्हणाला, “मला ते हवे आहे ..”


 शेतकर्‍याने उत्तर दिले, “मुला, तुला ते नको आहे .. तो आपल्याबरोबर इतर कुत्र्याच्या पिल्लांप्रमाणे खेळू किंवा पळवून लावण्यास सक्षम नसेल ..”


 हे ऐकून मुलाने कुंपणापासून एक पाऊल मागे घेतले आणि मुलाच्या अंगात घातलेल्या खास पादत्राणांसह जोडलेल्या स्टीलची ब्रेस उघडकीस त्याच्या पायघोळचा एक पाय गुंडाळण्यास लागला आणि म्हणाला, “सर, मी स्वतःहून चांगले चालत नाही.  आणि त्या गर्विष्ठ तरुणांना एखाद्या समजणाs्या व्यक्तीची आवश्यकता असेल .. ”


 नैतिकः

 आपल्या प्रत्येकाची स्वतःची कमकुवतपणा आहे परंतु जर आपण विरोध करण्याऐवजी ते स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली तर आपण आपल्या स्वतःच्या अशक्तपणापासून फायदा मिळवू शकतो.