Tuesday, June 29, 2021

Malayalam Girls Whatsapp Number || Malayalam college Girls Mobile Phone Number [2021]

Malayalam Girls Whatsapp Number,

Malayalam Aunty Whatsapp Number,

Malayalam bhabhi Whatsapp Number,

Malayalam Girls WhatsApp Group Link,

Malayalam Aunty Whatsapp Group Link,

Malayalam bhabhi Whatsapp Group Link,

Malayalam Whatsapp Group Links,

WhatsApp Group Links,

Kerala Girls Whatsapp Number,

Kerala Girls Whatsapp Group LinksMalayalam bhabhi Whatsapp Group Link  |Malayalam Girls WhatsApp Group Link|Malayalam Aunty Whatsapp Number


Malayalam Girls Whatsapp Number


Kerala Girls Whatsapp Group Links|WhatsApp Group Links| Girls Mobile Number
WhatsApp Group Links| WhatsApp Group names |
Girls WhatsApp Number

 एकदा एक रबी रस्त्यावर काहीतरी शोधत होता.  त्याचा एक शेजारी जात असताना त्याने रबीला काहीतरी शोधताना पाहिले.  तो थांबला आणि त्याला काय झाले ते विचारले.


 रबीने उत्तर दिले, “मी माझी चावी गमावली ..”


 शेजारी त्याच्याबरोबर चावी शोधू लागला.  लवकरच आणखी दोन शेजारी त्यांच्यात सामील झाले पण कोणालाही कळ सापडली नाही.


 शेवटी एका शेजा्याने विचारले, “तुम्ही ते कोठे सोडले ??”


 रबीने उत्तर दिले, "अगं, मी येथे माझ्या चाव्या गमावल्या नाहीत."  मग त्याने आपल्या घराकडे लक्ष वेधले आणि म्हणाला, “मी ते माझ्या घरात गमावले.”


 प्रत्येकजण आश्चर्यचकित आणि आश्चर्यचकित झाले.  त्यांनी आदराने विचारले, “जर तू तिथेच हरवलास तर तू इथे रस्त्यावर का शोधत आहेस ??”


 रबीने उत्तर दिले, "कारण माझे घर मंद प्रकाशमय आहे पण स्ट्रीट लाईटखाली हे खूप उजळ आहे .. !!"


 शेजारी मदत करू शकला नाही परंतु त्याच्या उत्तरावर हसणे.


 तेवढ्यात रबी हसला आणि म्हणाला, “मित्रांनो, हे स्पष्ट आहे की आपण सर्व हुशार आहात.


 मग कदाचित आपले मनःशांती गमावल्यास, कदाचित एखाद्या अयशस्वी नात्यामुळे किंवा नोकरीमुळे?  आपण येथे काय हरवले ते शोधा आणि येथे नाही काय? ”


 रबी शेजार्‍यांच्या छातीकडे लक्ष वेधून म्हणाला, “तू का दु: खी आहेस?  आपण आपला आनंद तिथून गमवाल की इथून ??


 आपण आपल्याकडे पाहणे टाळत आहात कारण प्रकाश अंधुक आहे आणि म्हणून जास्त गैरसोयीचे आहे? "


 रब्बी त्यांना काय शिकवायचे हे शेजार्‍यांना समजले.

 एकदा एक बाप आणि मुलगा बागेत काम करत होते.  मुलाला त्याच्या वडिलांचे कौतुक करावेसे वाटले म्हणून वडिलांच्या निर्देशानुसार छोटी कामे करून वडिलांच्या मदतीसाठी ते प्रयत्न करीत होते.


 वडील आणि त्याचा मुलगा बागच्या वेगवेगळ्या बाजूला काम करत होते.  वडिलांनी आपल्या मुलाच्या बाजूला एक दगड पाहिला.  वडील म्हणाले, "मुला .. तो दगड त्या ठिकाणाहून काढा, आम्ही तिथे एक छान वनस्पती लावू .."


 वडिलांच्या निर्देशानुसार मुलाने तो दगड हलवण्याचा प्रयत्न केला पण तो तो हलवू शकला नाही.  शेवटी मुलाने वडिलांना म्हटले, “बाबा, मी हा दगड हलवू शकणार नाही, हे फारच भारी आहे.  मी हे करू शकत नाही .. ”


 वडिलांनी उत्तर दिले, “पुन्हा प्रयत्न करा .. त्या ठिकाणाहून हा दगड काढण्यासाठी तुमची सर्व साधने वापरा ..”


 किडने पुन्हा प्रयत्न केला आणि आपली सर्व शक्ती वापरली परंतु तरीही तो दगड त्या ठिकाणाहून काढून टाकू शकला नाही.  किड सर्व प्रयत्न करूनही तो करू शकला नाही म्हणून तो थकला आणि रडू लागला.


 त्याचा मुलगा रडत आहे हे ऐकून बाप आपल्या मुलाकडे धावत आला, त्याच्या शेजारी बसला आणि त्याला जवळ धरले आणि म्हणाला, “तू का रडत आहेस?”  आपण हा दगड हलवू शकता.  मी तुम्हाला दगड हलविण्यासाठी आपली सर्व साधने वापरायला सांगितले .. मी नाही ?? "


 त्याच्या चेह on्यावर दुःखाने पाहणा with्या मुलाने उत्तर दिले, “मी केले.  वडिलांनी मी तो दगड काढण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला पण तरीही तो सक्षम झाला नाही. ”


 “पण तू माझ्या बद्दल विसरलास प्रिये  आपल्याला मदतीची आवश्यकता असल्यास आपण मला आपल्या ‘साधने’ मध्ये का समाविष्ट केले नाही? ”  प्रत्युत्तर दिले वडील.


 हे ऐकून मुलाला ज्ञान प्राप्त झाले आणि आपल्या वडिलांबरोबर पुन्हा कामाला लागला.  आता त्याच्या वडिलांच्या मदतीने तो त्या जागेवरुन तो मोठा दगड सहज काढू शकला आणि त्या जागी नवीन रोप लावण्यास सक्षम आहे.


 नैतिकः

 जेव्हा आपण कृतीत अयशस्वी होतो आणि निराश होतो तेव्हा आपण देवाबद्दल विसरू नये.  जेव्हा आपण कधीही सक्षम नसतो तेव्हा आपण देवाकडून मदत घेतली पाहिजे आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.