Tuesday, June 29, 2021

Kerala Girls Whatsapp Number || Kerala College Girls Mobile Phone Number [2021

Kerala Girls Whatsapp Number,

Kerala Aunty Whatsapp Number,

Kerala bhabhi Whatsapp Number,

Kerala Girls WhatsApp Group Link,

Kerala Aunty Whatsapp Group Link,

Kerala bhabhi Whatsapp Group Link,

Kerala Whatsapp Group Link,

WhatsApp Group Links


Kerala bhabhi Whatsapp Group Link|Kerala Girls WhatsApp Group Link|Kerala Aunty Whatsapp Number


Kerala Girls Whatsapp Number

Kerala Girls hostel WhatsApp Number| Kerala Girls WhatsApp Group Link|Kerala Whatsapp Group nameKerala Whatsapp Group Links| WhatsApp Group Links Kerala| WhatsApp Group Links एके दिवशी श्रीकृष्ण आणि अर्जुन टहलने बाहेर होते, तेव्हा अर्जुन म्हणाला, “जर तू परवानगी दिलीस तर .. मी तुला काही विचारू शकतो का?”


 कृष्णा हसला आणि उत्तरला, “नक्की, तू मला काही विलंब न लावता मला काही विचारू शकतोस.”


 अर्जुन म्हणाले, “कर्णाला सर्वांत उदार व्यक्ती का मानले जाते हे मला समजत नाही.”


 कृष्णाने हसला आणि उत्तर दिले, "नक्कीच, मी तुला सांगणार नाही .. आपण स्वतः पाहू शकता .."


 त्यानंतरच श्रीकृष्णाने जवळच्या दोन टेकड्यांना सोन्यात रुपांतर केले.


 त्यानंतर कृष्णाने अर्जुनाला जवळच्या खेड्यातील लोकांमध्ये डोंगरातून सोन्याचे वितरण करण्याची सूचना केली.


 सूचना दिल्याप्रमाणे अर्जुन त्वरित डोंगरावर गेला आणि गावक villagers्यांना सोन्याचे वाटप करण्यास सांगितले.  जेव्हा गावकरी आले तेव्हा त्याने त्यांना रांगेत उभे रहाण्यास सांगितले आणि नंतर त्यांना एक एक करून सोने देण्यास सुरवात केली.


 गावक .्यांनी त्याची स्तुती करण्यास सुरवात केली.  सर्व स्तुती ऐकून अर्जुनाला अभिमान वाटला.  तोपर्यंत अहंकार त्याच्यात प्रवेश करू लागला आहे.


 सलग दोन दिवस अर्जुन सोन्याचे खणणे आणि गावक among्यांमध्ये वाटप करत राहिला.  गावकरी सोन्यासाठी रांगेत परत येत होते, अर्जुन थकला होता आणि टेकडीवरुन सोनंही कमी नव्हतं.


 अर्जुनाला इतका कंटाळा आला की तो श्रीकृष्णाकडे गेला आणि म्हणाला, “मी थकलो आहे, आता मी हे करू शकत नाही.”


 कृष्णा हसला आणि उत्तर दिले, “ते ठीक आहे.  तुम्ही विश्रांती घेऊ शकता. ”


 कृष्णाने कर्णाला बोलावून सोन्याच्या टेकड्यांतील ग्रामस्थांमध्ये सोन्याचे वाटप करण्यास सांगितले.  कर्ण ताबडतोब गावक among्यांमध्ये सोने वाटप करण्यासाठी निघून गेला.


 त्याने सर्व गावक called्यांना बोलावून घेतले आणि सर्वजण जमल्यानंतर कर्णाने जाहीर केले की, “हे सोने तुमचे आहे .. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार घेऊ शकता ..”


 असे म्हटल्यावर कर्ण निघून गेला.  अर्जुन आश्चर्यचकित झाला आणि गोंधळून गेला.  कृष्ण समजला.


 कृष्णा अर्जुनाला म्हणाले, “जेव्हा तुम्हाला सोन्याचे वितरण करण्यास सांगण्यात आले तेव्हा तुम्ही प्रत्येक गावक villagers्याला सोन्याची गरज असल्याचे ठरवत होता.  ही दानधर्म आहे हे जाणून आपण हे करीत होते.


 जेथे कर्ण नुकताच सर्व सोने सोडले आणि सोडले.  लोक त्याची स्तुती करायला किंवा उल्लास लावण्याची वाट पाहत नाहीत.  लोक त्याच्याबद्दल काय म्हणतील यात त्याला रस नव्हता.  हे ज्ञानी झालेल्या माणसाचे लक्षण आहे. ”


 अर्जुनाच्या प्रश्नाचे उत्तर त्याला सुंदर पद्धतीने दिले गेले.


 नैतिकः

 कृतज्ञता किंवा अभिनंदनची अपेक्षा करणे दान करणे किंवा मदत केल्याच्या बदल्यात ते सौदेमध्ये बदलले जाईल.  जर आपण काही मदत किंवा देणगी देत ​​असाल तर आपण त्या बदल्यात कोणतीही आशा न ठेवता हे केले पाहिजे. शहरात जात होता पण त्याला त्याची सकाळची ट्रेन चुकली.  म्हणून वाट पाहत त्याने ब्रेकफास्ट करण्याचा विचार केला.


 तो स्टेशनबाहेर गेला आणि खाण्यासाठी हॉटेलमार्गे जवळच्या दिशेने चालू लागला.  जाताना त्याने दोन मुले पदपथावर बसलेली पाहिली.  तेथे स्थिती चांगली दिसत नव्हती आणि त्यांच्या चेह on्याकडे बघून तो अंदाज लावू शकतो की त्यांना खूप भूक लागली आहे.


 त्यांना त्यांच्याबद्दल वाईट वाटले आणि त्याने त्यांना 10 आर दिले आणि निघून गेला.  यानंतर तो हॉटेलकडे जात असताना त्याने स्वतःला विचार केला, “किती मूर्ख आहे मला .. !!  मी त्यांना फक्त 10 आर दिले .. जेव्हा ते खाण्यासाठी काय खरेदी करतील, जेव्हा मला 10rs चहाचा कपसुद्धा मिळू शकत नाही. ”


 त्याला स्वत: ची लाज वाटली आणि त्या मुलांकडे परत गेले.  त्यांनी त्यांच्याबरोबर हॉटेलमध्ये जेवायला आवडेल का असे विचारले.


 मुले गोंधळून गेली आणि एकमेकांकडे पहात.  त्यांना खूप भूक लागली होती म्हणून त्यांनी त्याची ऑफर स्वीकारली.  जेव्हा मुले हॉटेलमध्ये होती, तेव्हा त्यांचे कपडे खूपच खराब झाले होते.


 हे पाहून रोहित त्याच्याकडे गेला आणि त्याच्याबरोबर असलेल्या मुलांना आत येऊ देण्यास सांगितले आणि तो त्यांचे भोजन देणार आहे.  हे हॉटेलियर पाहून संपूर्ण परिस्थिती समजली आणि त्या मुलांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्याच्या त्याच्या कृत्याची त्यांना लाज वाटली.


 ते आत गेले आणि आरामात बसले.  यानंतर रोहितने मुलांना विचारले, “तुला काय खायचे आहे?”  मुले गप्प बसली.  रोहितने जेवणाची ऑर्डर दिली.


 जेवण येताच त्याने मुलाच्या चेह on्यावर हास्य पाहून आनंद वाटला.  जेव्हा मुले खायला लागतात तेव्हा त्यांच्या चेह face्यावरचा आनंद काही वेगळा होता.


 जेवणानंतर.  ते परत आले.  सोडण्यापूर्वी रोहितने त्यांना आणखी काही पैसे दिले आणि काही कपडे विकत घ्यायला सांगितले.


 संपूर्ण घटना संपली.  रोहित पुन्हा आपल्या नेहमीच्या रुटीनला परत आला पण बर्‍याच दिवसांनंतरही तो त्या मुलांबद्दल विचार करणे थांबवू शकला नाही आणि त्यांना वाईट वाटले.  एके दिवशी मंदिरात जाताना तो म्हणाला, “देवा, तू कोठे आहेस ??  उपासमारीने पीडित त्यांच्यासारखी मुले असताना आपण शांतपणे कसे बसू शकता .. "


 पुढच्याच क्षणी त्याच्या मनात एक विचार आला, “आतापर्यंत त्यांच्यासाठी आहार कोण देत होता ??  मी त्या मुलांसाठी काय केले, मी माझ्या स्वतःच्या विचारसरणीने हे करू शकलो असतो काय? ”


 त्या क्षणी त्याला जाणीव झाली आणि समजले की आपण कधीही करतो ही केवळ देवाच्या योजनेचा भाग आहे.  जेव्हा जेव्हा आम्ही एखाद्यास त्याची मदत करतो कारण देव आम्हाला एखाद्याला मदत करण्यास पात्र ठरवितो, तो त्या व्यक्तीस मदत करण्यासाठी पाठवितो.


 नैतिकः

 एखाद्याला मदत करण्यास नकार देणे हे देवाचे कार्य नाकारण्यासारखे आहे.  जर एखाद्यास मदतीची गरज भासल्यास आणि आपण आपल्या क्षमतेनुसार त्या व्यक्तीस मदत करू शकता कारण ज्या व्यक्तीची गरज आहे त्यांच्यासाठी कोणतीही मदत लहान नाही.