Marathi Whatsapp Group Join- Whatsapp Group Links Marathi

Marathi Girl WhatsApp Group join

Marathi WhatsApp Group Link 2021

Marathi Aunty whatsapp Group link Groups

Kolhapur WhatsApp Group Link

WhatsApp Group Join Link

Maharashtra WhatsApp Group Link 2021

Nashik WhatsApp Group Link

Marathi Whatsapp Group Name


Marathi Whatsapp Group Links


Marathi Whatsapp Group Join- Whatsapp Group Links Marathi [2022]

Desi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here

Marathi Whatsapp Group Join

एका लोभी माऊसने टोपली भरलेली धान्य पाहिली.  त्याला ते खाण्याची इच्छा होती.  म्हणून त्याने टोपली मध्ये एक लहान भोक केला.  तो भोकातून आत घुसला.  त्याने भरपूर धान्य खाल्ले.  त्याला पूर्ण वाटले आणि खूप आनंद झाला.


आता त्याला बाहेर यायचे होते.  त्याने छोट्या छिद्रातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला.  तो करू शकला नाही.  त्याचे पोट भरले होते.  त्याने पुन्हा प्रयत्न केला.  पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.


Whatsapp Group Links Marathi 

उंदीर रडू लागला.  एक ससा जवळून जात होता.  हे उंदीरची ओरड ऐकून विचारले, "प्रिये, तू का रडत आहेस?"

उंदीर समजावून म्हणाला, "मी एक छोटासा छिद्र बनविला आणि कॉर्न खाण्यासाठी टोपलीमध्ये आलो. आता त्या भोकातून मी बाहेर पडू शकणार नाही."


Maharashtra WhatsApp Group Link

ससा म्हणाला, "कारण तुम्ही जास्त खाल्ले आहे. तुमचे पोट लहान होईपर्यंत थांबा."  ससा हसला आणि निघून गेला.

शॉर्ट स्टोरीज - लोभी माउस बास्केटमध्ये उंदीर झोपला.  दुसर्‍या दिवशी सकाळी त्याचे पोट लहान झाले होते.  परंतु त्याला आणखी काही धान्य खाण्याची इच्छा होती.  तो बास्केटमधून बाहेर पडण्याबद्दल सर्व विसरला.  म्हणून त्याने कॉर्न खाल्ले आणि त्याचे पोट पुन्हा खरोखर मोठे झाले.

2021 Marathi Whatsapp Group
खाल्ल्यानंतर उंदीरला आठवलं की त्याला पळून जावं लागेल.  पण अर्थातच, तो तसे करू शकला नाही.  म्हणून त्याने विचार केला, "अरे! आता मी उद्या बाहेर जाईन."

मांजर पुढचा राहणारा होता.  त्याने बास्केटमध्ये उंदीर गंधविला.  त्याने त्याचे झाकण उंच केले आणि उंदीर खाल्ला.
أحدث أقدم