Thursday, July 2, 2020

hot girls whatsapp number || girls whatsapp group number 2020

Hello, friends the most popular WhatsApp group links site hot girls whatsapp number a special link. On this page I am going to share the desi aunty WhatsApp group link, girls whatsapp group number  desi aunties WhatsApp group join links then you are in the right place just choose which type group you want to join just click girls whatsapp group number.


hot girls whatsapp number

hot girls whatsapp number RULE:

 • only 18+ people are allowed.
 • no abusing.
 • no fighting.
 • men are women both are allowed.
 • illegal content not allowed.
 • religion posts are not allowed.
 • must and should follow the rules.
 • no share personal videos, photos.
 • don't change group makeover.
 • respect everyone.
 • any issues contact group admin
 • be happy and make happy.
 • If you have any problem with the group members then contact the group admin

Join Hot girls whatsapp group link list girls whatsapp group number  छोटी मुलगी होती.  तो तिच्यावर खूप प्रेम करत असे.  एकदा राजकन्या आजारी पडली.  girls whatsapp group number त्याच्यावर उपचार करू शकला नाही, कारण त्याचा आजार माहित hot girls whatsapp number झाला आणि राजकन्येला म्हणाला, 'काय करावे हे समजत नाही?  आपल्या girls whatsapp number आहे. '

girls whatsapp number 'मग माझ्यासाठी चंद्र आण.  जर मी girls whatsapp number होईल.

  girls whatsapp number "ठीक आहे, मी तुझ्यासाठी चंद्र घेण्याची व्यवस्था करतो."

  girls whatsapp number  प्रथम त्यांनी आपल्या पंतप्रधानांना बोलावले आणि हळूवारपणे म्हणाले, 'राणीच्या मुलीला खेळायला चंद्राची आवश्यकता आहे.  जर आज नाही तर उद्या रात्री तुम्ही नक्कीच यायला हवे.

girls whatsapp number  त्याच्या कपाळावर घाम फुटला होता.  थोड्या वेळाने ते म्हणाले, महाराज, मी जगाच्या girls whatsapp numberशकतो पण चंद्र आणणे अवघड आहे. '

  girls whatsapp number दरबार सोडण्याचा आदेश दिला आणि म्हणाला, “सेनापती सेनापती मला पाठवा.”

  Hot girls whatsapp number त्यांना चंद्र देखील आणायला सांगितले पण सेनापतींनीही असमर्थता व्यक्त केली आणि बरेच   Hot girls whatsapp number आणू शकत नाही.  तो इथून दीड लाख मैल दूर आहे. '

    Hot girls whatsapp number  त्यानंतर त्याने त्याच्या रोखपालला फोन केला.  तोही राजकुमारीला मदत करू शकला नाही.

  Hot girls whatsapp number कोर्टाचा विदूषक पाठवा.'

    Hot girls whatsapp number विचारले, 'सरकार, तुम्ही मला बोलावले?'

    Hot girls whatsapp number येईपर्यंत तिची प्रकृती ठीक होणार नाही.  आपण चंद्र आणू शकता?

  Hot girls whatsapp number चंद्राला हवी आहे हे शोधून काढा.  हरकत नाही, मी जाऊन स्वत: ला विचारते, 'जोकर म्हणाला आणि थेट राजकुमारीच्या खोलीत गेला.

    Hot girls whatsapp number "तू चंद्र आणलास का?" आता नाही तर लवकरच मी घेऊन येईन.  पण सांगा चंद्र किती मोठा आहे?

   Call girls whatsapp number नेलच्या बरोबरीने, कारण जेव्हा मी डोळ्यासमोर थंब मारतो तेव्हा ते दिसत नाही.'

Call girls whatsapp number काहीतरी बनवले आहे आणि कोणत्या उंचीवर?'

Call girls whatsapp number बनलेला आहे आणि तो वृक्षाप्रमाणे उंच आहे!'

  "ठीक आहे, मी आज रात्री झाडावर चढून चंद्र काढून घेईन," जोकर म्हणाला आणि आनंदाने राजाकडे परत गेला.

  त्याने राजाला सांगितले, "उद्या मी राजकन्यासाठी चांदण्यांचे खेळणी आणीन."  त्याने आपली योजना राजाला सांगितली.  ही योजना ऐकून राजाला फार आनंद झाला.  दुसर्‍या दिवशी कोर्टाचा जोकर सोनारातून Call girls whatsapp number चंद्र आणला.  हा चंद्र त्याने राजकन्येला दिला.  राजकन्या खूप आनंदी होती.  त्याने चंद्रांना साखळीत ठेवले आणि गळ्यास लटकविले.  तो बरा झाला  पण राजाला काळजी होती की जेव्हा राजकन्या खिडकीतून आकाशात चंद्र दिसेल, तेव्हा ती काय म्हणेलCall girls whatsapp number

  तिला असे वाटेल की तिच्या Call girls whatsapp number तिच्याशी खोटे वचन दिले आहे.

  रात्री चंद्र बाहेर आला तेव्हा राजकन्या ती पाहू लागली.  राजा आणि जोकर त्याच्या खोलीत उभे होते.  जोकरने राजकन्याला विचारले, "चांगली राजकन्या, मला सांग, जेव्हा तुझ्या गळ्यात चंद्र लटकत असेल, तेव्हा तो आकाशात कसा बाहेर आला?"
Call girls whatsapp number   राजकन्या हसले आणि म्हणाली, 'तू मूर्ख आहेस.  जेव्हा माझा एक दात फुटतो, तेव्हा दुसरा एक बाहेर येतो.  तशाच प्रकारे दुसरा चंद्र आला आहे. '

  हे ऐकून राजाने aunty whatsapp number  श्वास घेतला आणि आनंदाने राजकन्याबरोबर खेळण्यांनी खेळण्यास सुरवात केली.

Ēka rājā hōtā. Tyālā ēka chōṭī mulagī hōtī. Tō ticyāvara khūpa prēma karata asē. Ēkadā rājakan'yā ājārī paḍalī. Bar‍yāca ḍŏkṭarānnā bōlavalē hōtē, paṇa aunty whatsapp number tyācyāvara upacāra karū śakalā nāhī, kāraṇa tyācā ājāra māhita navhatā. Ēka divasa rājā audāsina jhālā āṇi rājakan'yēlā mhaṇālā, 'kāya karāvē hē samajata nāhī? Āpalyā upacārāsāṭhī kāhīhī karaṇyāsa tayāra āhē. '

 Hē aikūna rājakan'yā Call girls whatsapp number mhaṇālī, 'maga mājhyāsāṭhī candra āṇa. Jara mī tyācyābarōbara khēḷalō tara mājhē tabyēta ṭhīka hō'īla.

 Rājā prasanna jhālā aunty whatsapp number mhaṇālā, "ṭhīka āhē, mī tujhyāsāṭhī candra ghēṇyācī vyavasthā karatō."

 Rājācyā darabārāta barīca pātra māṇasē hōtī. Prathama tyānnī āpalyā pantapradhānānnā bōlāvalē āṇi aunty whatsapp number mhaṇālē, 'rāṇīcyā mulīlā khēḷāyalā candrācī āvaśyakatā āhē. Jara āja nāhī tara udyā rātrī tumhī nakkīca yāyalā havē.

 'Candra!' Pantapradhāna āścaryānē mhaṇālē. Tyācyā kapāḷāvara ghāma phuṭalā hōtā. Thōḍyā vēḷānē tē aunty whatsapp number, mahārāja, mī jagācyā kōpa corneryātūna kāhīhī māgū śakatō paṇa candra āṇaṇē avaghaḍa āhē. '

 Rājānē pantapradhānānnā tātaḍīnē darabāra sōḍaṇyācā ādēśa aunty whatsapp number āṇi mhaṇālā, “sēnāpatī sēnāpatī malā pāṭhavā.”

 Sēnāpatī āgamana jhālyāvara rājānē tyānnā candra dēkhīla āṇāyalā sāṅgitalē paṇa aunty whatsapp number  vyakta kēlī āṇi barēca yuktivāda kēlē āṇi śēvaṭī mhaṇālē, candra kōṇī āṇū śakata nāhī. Tō ithūna dīḍa lākha maila dūra āhē. '

 Rājānē tyālā jāṇyāsa sāṅgitalē. Tyānantara tyānē tyācyā rōkhapālalā phōna kēlā. Tōhī rājakumārīlā madata karū śakalā nāhī.

 'Jā, yēthūna jā!' Rājā ōraḍalā, 'āṇi kōrṭācā vidūṣaka pāṭhavā.'

 Yētāca jōkaranē salāma kēlā āṇi vicāralē, 'sarakāra, tumhī malā bōlāvalē?'

 Rājā mhaṇālā, 'rāṇī mulīlā candra yē'īparyanta ticī prakr̥tī ṭhīka hōṇāra nāhī. Āpaṇa candra āṇū śakatā?

 'Hō, kā nāhī, paṇa ādhī rājakan'yā candrālā havī āhē hē śōdhūna kāḍhā. Harakata nāhī, mī jā'ūna svata: Lā vicāratē, 'jōkara mhaṇālā āṇi thēṭa rājakumārīcyā khōlīta gēlā.

 Jōkaralā pāhūna rājakan'yānē vicāralē, "tū candra āṇalāsa kā?" Ātā nāhī tara lavakaraca mī ghē'ūna yē'īna. Paṇa sāṅgā candra kitī mōṭhā āhē?

 Rājakan'yā mhaṇālī, 'mājhyā aṅgaṭhyācyā nēlacyā barōbarīnē, kāraṇa jēvhā mī ḍōḷyāsamōra thamba māratō tēvhā tē disata nāhī.'

 'Baraṁ, malā sāṅgā kī candrānē kāhītarī banavalē āhē āṇi kōṇatyā un̄cīvara?'

 Rājakan'yā mhaṇālī, 'candra sōn'yācā banalēlā āhē āṇi tō vr̥kṣāpramāṇē un̄ca āhē!'

 "Ṭhīka āhē, mī āja rātrī jhāḍāvara caḍhūna candra kāḍhūna ghē'īna," jōkara mhaṇālā āṇi ānandānē rājākaḍē parata gēlā.

 Tyānē rājālā sāṅgitalē, "udyā mī rājakan'yāsāṭhī cāndaṇyān̄cē khēḷaṇī āṇīna." Tyānē āpalī yōjanā rājālā sāṅgitalī. Hī yōjanā aikūna rājālā phāra ānanda jhālā. Dusar‍yā divaśī kōrṭācā jōkara sōnārātūna sōn'yācā candra āṇalā. Hā candra tyānē rājakan'yēlā dilā. Rājakan'yā khūpa ānandī hōtī. Tyānē candrānnā sākhaḷīta ṭhēvalē āṇi gaḷyāsa laṭakavilē. Tō barā jhālā paṇa rājālā kāḷajī hōtī kī jēvhā rājakan'yā khiḍakītūna ākāśāta candra disēla, tēvhā tī kāya mhaṇēla?

 Tilā asē vāṭēla kī ticyā vaḍilānnī ticyāśī khōṭē vacana dilē āhē.

 Rātrī candra bāhēra ālā  rājakan'yā tī pāhū lāgalī. Rājā āṇi jōkara tyācyā khōlīta ubhē hōtē. Jōkaranē rājakan'yālā vicāralē, "cāṅgalī rājakan'yā, malā sāṅga, jēvhā tujhyā gaḷyāta candra laṭakata asēla, tēvhā tō ākāśāta kasā bāhēra ālā?"

 Rājakan'yā hasalē āṇi mhaṇālī, 'tū mūrkha āhēsa. Jēvhā mājhā ēka dāta phuṭatō, tēvhā dusarā ēka bāhēra yētō. Taśāca prakārē dusarā candra ālā āhē. '


 Hē aikūna rājānē ārāmāta śvāsa ghētalā āṇi ānandānē rājakan'yābarōbara khēḷaṇyānnī khēḷaṇyāsa suravāta kēlī.

No comments:

Post a Comment