Saturday, February 29, 2020

300 + Malayali kerala whatsapp group links || Whatsapp Group Links Tamil | Sexy | Adults 18+ [2020]

Hello, friends the most popular WhatsApp group links site has come back with a special link. On this page I am going to share the kerala whatsapp group links, if you really searching for Malayali kerala whatsapp group links then you are in the right place just choose which type group you want to join just click that 
                 Malayali kerala whatsapp group links

Malayali kerala whatsapp group links RULE:

 • only 18+ people are allowed.
 • no abusing.
 • no fighting.
 • men are women both are allowed.
 • illegal content not allowed.
 • religion posts are not allowed.
 • must and should follow the rules.
 • no share personal videos, photos.
 • don't change group makeover.
 • respect everyone.
 • any issues contact group admin
 • be happy and make happy.
 • If you have any problem with the group members then contact the group admin

Malyali aunty whatsapp Group link list 

https://chat.whatsapp.com/invite/6VqDjPMnecq6STcoAyBqEa

https://chat.whatsapp.com/invite/4xznhKqkYkG9Hiisccsugw

https://chat.whatsapp.com/invite/J5ZOG50oeMSKhOnCfTO0VE


Malayali kerala whatsapp group links

 * सर्व लोकांकडे, सर्व दयाळू देवाकडे पाहा.
 लॉर्ड प्रीरेऊ शहराजवळील शहर बिमन उतरला


Malayali kerala whatsapp group links

 अर्थ: भगवान श्रीकृष्ण रामचंद्रजींनी प्रत्येकाला येताना पाहिले, म्हणूनच भगवंताने विमान शहरास जवळ उतरण्यास प्रेरित केले.  मग तो पृथ्वीवर उतरला ॥4 (अ)॥


Malayali kerala whatsapp group links

 * उटारी म्हणे स्वामी पुष्पाकहि तुम कुबेर पहा जाहु
 प्रेषितां रामा चालु सो हर्षु बिरुह अति तहु ॥4 ख॥


Malayali kerala whatsapp group links

 अर्थ: विमानातून खाली उतरल्यानंतर देव पुष्पक विमानला म्हणाला की तू आता कुबेरला जा.  श्री रामचंद्रजींच्या प्रेरणेने ते निघून गेले, त्यांना (आपल्या धन्याकडे) जाण्यात आनंद झाला आणि भगवान श्री रामचंद्रजींपासून विभक्त होण्यासही फार दुःख झाले ॥4 (बी)॥


Malayali kerala whatsapp group links

 बंक:
 * प्रत्येकजण भरत घेऊन आला.  क्रिस तन श्रीराघुबीर बोगा॥
 बामदेव बशिष्ठ मुनिनायक.  प्रभु माहिरी धनु साईक पहा ॥1॥

kerala whatsapp group links

 अर्थ: सर्वजण भरतजीसमवेत आले.  श्री रघुवीरच्या डिस्कनेक्शनमुळे प्रत्येकाचे शरीर पातळ होत आहे.  प्रभूंनी वामदेव, वशिष्ठ वगैरे मुनीश्रेष्ठांना पाहिले, त्यानंतर त्याने धनुष्य आणि बाण पृथ्वीवर ठेवले.

kerala whatsapp group links

 * धाई धरे गुर चरण सरोरुह।  अति पुलक तनुरुह अनुज॥
 चुलतभाऊ बळीझ मुनिराया भेट देत आहे.  आमची कुसल तुम्हारीहि दया ॥2॥

kerala whatsapp group links

 अर्थ: धाकटा भाऊ लक्ष्मणजी सोबत धावताना त्याने गुरुजींचे चरण धरले आणि त्याची नशा फारच धडधडत आहेत.  मुनिराज वसिष्ठजी (उठवणे) यांनी त्याला मिठी मारली आणि कुशलला विचारले.  (भगवान म्हणाले-) आम्ही तुमच्या दयाळूपणामध्ये पारंगत आहोत .2॥
kerala whatsapp group links


 * सकल जुळे मिले नयु मठा।  धर्म रघुकुलानाथा॥
 गह भरता पुनी प्रभु पद पंकज।  नमत जिन्ही सूर मुनि शंकर अज ॥3॥

kerala whatsapp group links

 भारतरथ: - रघुकुलाचा स्वामी, धर्माची धुरा धारण करणारे श्री रामजी सर्व ब्राह्मणांना भेटले आणि त्यांना एक प्रमुख दिले.  मग भरतजींनी परमेश्वराचे चरण धरले, ज्याला देव, agesषी, शंकराजी आणि ब्रह्माजी (देखील) नमस्कार करतात ॥3॥

kerala whatsapp group links

 * जमीन पलीकडे, उचलू नका.  बुर कर कृपासिंधु उर लाये
 स्यामल घाट रोम भाई थाडे  नवीन राजीव नयन पाण्याचा पूर ॥4॥

kerala whatsapp group links

 अर्थ: - भरतजी पृथ्वीवर पडून आहेत, उठत नाहीत.  मग कृपासिंधू श्री रामजींनी त्यांना जबरदस्तीने उचलले आणि त्यांना मनाने घेतले.  (त्याचे) काळे शरीर रडत उभे राहिले.  नवीन कमल प्रमाणेच, पाणी (डोळ्यांत) पूर आला ॥4॥

kerala whatsapp group links

 अध्याय:
 * राजीव लोचन सरावती पाण्याची टाकी पलकवली बनली.
 बरेच प्रेम, प्रेम, प्रेम आणि आनंद
 भगवान मिलाट म्हणाले की अनुझी सो मो ही पहिली जात नव्हती.
 जानू प्रेम अरु सिंगार तनु धरि माईल बार सुषमा लाही ॥1॥

kerala whatsapp group links

 संवेदना: डोळ्यांतून एका फुलासारखे पाणी वाहते.  पुलकवली सुंदर शरीरात (अत्यंत) सुंदर आहे.  त्रिलोकीचा स्वामी भगवान श्री रामजी त्यांचे धाकटे भाऊ भरतजी यांना खूप प्रेमाने भेटले.  माझ्या भावाला भेटतांना मी प्रभूसारखे आहे, त्याचे सामर्थ्य मला सांगितले जात नाही.  जणू प्रेम आणि अलंकार शरीराला धारण करून भेटला आणि सर्वोत्कृष्ट वैभव प्राप्त केला ॥1॥

kerala whatsapp group links

 * बुधज कृपणिधि कुसल भारती बचन बागनी आवई॥
 सुनू सोडून सुख आणि निराळे जीवन आहे.
 आता कुसल कौसलनाथ आरती जानी जन दरसन द्या.
 बुदहट बिरह बारिस कृपानिधान मोहि मोहि लियो ॥2॥

kerala whatsapp group links

 भाष्य: - कृष्णिधान रामजींना भरतजींकडे विचारतात, पण आनंदजींच्या तोंडून हे शब्द आनंदाने निघत नाहीत.  (शिव म्हणाले-) हे पार्वती!  ऐका, भरतजींना जे आनंद मिळत होते ते बोलणे आणि मनाच्या पलीकडे आहे, जे त्याला सापडते तेच त्याला माहित असते.  (भरतजी म्हणाले-) हे कोसलनाथ!  आपल्याला ओळखून अर्ता (दु: खी) दासांना दिसू लागली, आता ती कार्यक्षम आहे.  मी समुद्रामध्ये बुडलो आणि कृपेने मला वाचवले! ॥2॥
Hot kerala whatsapp group links दोहा:
 * पुनी प्रभु हर्षी सतुहान बांते हृदयें हेगे।
 लाचिमान भारत सापडल्यावर प्रेम प्रेम डो भाई ॥5॥


Hot kerala whatsapp group links
 अर्थ: - त्यानंतर भगवान प्रसन्न झाले आणि त्यांनी शत्रुघ्नजींना मनापासून भेट दिली.  मग लक्ष्मणजी आणि भरतजी बंधू दोघेही परम प्रेमाने भेटले .5

Hot kerala whatsapp group links

 बंक:
 * भरतनुज लाचिमान पुंठे बांते।  बावीस संभाव्य त्रास
 सीता चरण भारत सिरू नावा।  अनुज बरोबर परम सुख ॥1॥

Hot kerala whatsapp group links

 अर्थ: - त्यानंतर लक्ष्मणजी शत्रुघ्नजीला मिठी मारून भेटले आणि अशा प्रकारे उद्भवलेल्या दु: खाचा नाश केला.  मग भाऊ शत्रुघ्नजींसह भरतजींनी त्यांना सीताजींच्या चरणी डोके दिले आणि त्याला परम सुख प्राप्त झाले.

Hot kerala whatsapp group links

 * भगवान, पण हर्षे पूर्बासी.  जनरेट केलेले बायोग बिपाटी सब नासी
 प्रत्येकाला निहारी आवडतात.  उदार किन्ह कृपालala whatsapp group links
 अर्थ: प्रभुला पाहून अयोध्यावासीय सर्वजण आनंदी झाले.  डिस्कनेक्शनमुळे निर्माण केलेली सर्व दु: ख नष्ट झाली.  प्रत्येकाचे प्रेम पाहून (आणि भेटायला अत्यंत उत्सुक) खार शत्रू श्री रामजींनी चमत्कार केला ॥2॥

 * अमित रूप प्रती तेही कला.  सभी कृपला भेटताच मी
 कृपादृष्टी रघुबीर बिलोकी।  करे सकल नर नरिस बिसोकी ॥3॥

300 + Malayali kerala whatsapp group links || Whatsapp Group Links Tamil | Sexy | Adults 18+ [2020]


 kerala girl whatsapp group links

 अर्थ: त्याच वेळी, दयाळू श्री रामजी असंख्य स्वरूपात दिसू लागले आणि त्यांना सर्वात योग्य (एकाचवेळी) पात्रता मिळाली.  श्री रघुवीर यांनी कृपा पाहून सर्व पुरुष व स्त्रिया शोक विरहित बनवल्या ॥3॥ kerala girl whatsapp group links
 * दर महिन्याला गंध आढळतात.  उमा मारम ये कहूं ना जाना
 मी खुश आहे!  सील बंदूक धमा ॥4॥

 अर्थ: - भगवंताला प्रत्येकाला फक्त काही क्षणांतच मिळाले.  अहो उमा!  हे रहस्य कोणालाही ठाऊक नाही.  अशाप्रकारे, नम्रता आणि 
 kerala girl whatsapp group links वास असलेल्या श्री रामजींनी सर्वांना आनंदित केले आणि पुढे गेले.

 * कौसल्यादि मातु सब धाई।  निर्खी बच्च जानू धेनु लावाय ॥5॥

 अर्थ: कौसल्य इत्यादी मातांनी त्यांच्या वासराला पाहण्यासाठी नवीन गायींकडे 
 kerala girl whatsapp group links घेतली ॥5॥

 अध्याय:
 * जानू धेनु मुला बाख तिजी गृहन एक चरण झाले।
 डे एंड पुरूर श्रावत थं 
 kerala girl whatsapp group links करी धवत भाई
 सर्वात प्रेमळ देव, सर्व सासू-सासरे म्हणाले की मुले मितभाषी आहेत.
 गाय बिशम बिपती बायोगभव तिना हर्षा आनंद घेत आहे

 अर्थ: नव्याने जन्माला आलेल्या गायींनी आपली लहान वासरे घरी ठेवली आहेत 
 kerala girl whatsapp group links जंगलात चरण्यासाठी गेले आहेत आणि दिवसाच्या शेवटी (वासराला भेटण्यासाठी) कासेचे दूध प्यायला लावून शहराकडे धाव घेतली.  प्रभुने सर्व मातांना अत्यंत प्रेमाने भेटले आणि त्यांना कित्येक मऊ शब्द सांगितले.  डिस्कनेक्शनमुळे होणारी भयंकर आपत्ती दूर झाली आणि प्रत्येकाने (देवाला भेटायला आणि त्याचे शब्द ऐकून) पुष्कळ आनंद व आनंद मिळविला.

 दोहा:
 * बंटेऊ तनय सुमित्रन राम 
 kerala girl whatsapp group links रती जानी।
 राम्मी मिलत कैकाई हृदय खूप मजबूत

 भारतरथ: -सुमित्राजींनी श्री रामजींच्या चरणी असलेले प्रेम जाणून मुला लक्ष्मणजींना भेटले
 kerala girl whatsapp group links  श्री रामजींना भेटतांना कैकेयी जी मनापासून मनातून खूप जाणवले॥॥ (अ)

 * लछीमन सब मथान मिली हर्षि आशी पै।
 तुला कशी शिक्षा होईल? कधीही मनातून सोडू नका ॥6 बी॥

 अर्थ: - लक्ष्मणजी देखील सर्व मातांना भेटून आशीर्वाद मिळाल्याने आनंद झाला.  तो पुन्हा पुन्हा कैकेयीजींना भेटला, पण त्याच्या मनाला राग येत नाही ()) ॥6 (बी)॥

 बंक:
 * सासूं सबनी मिली बैदेही  चरणानि लग हारुशी अति तेही॥
 शरीर व्यापकपणे आश्वासन देते.  होई अचल तुमहार अहिवाता ॥1॥

 अर्थ: - जानकीजी सर्व सासू-सास met्यांना भेटल्या आणि त्यांना त्यांच्या चरणी पाहून फार आनंद झाला.  सासू कुशाला विचारून आशीर्वाद देतात की तुझे मध अचल असेल ॥1॥

 * सब रघुपति मुख कमल बिलोकिं।  मंगल जनायन पाणी थांबे
 कनक थार आरती उतारीं।  प्रभु गत निहारिन वारंवार ॥2॥

 अर्थ: - सर्व माता श्री रघुनाथजींच्या चेहेर्‍यासारख्या कमळांकडे पहात आहेत.  (डोळ्यांतून प्रेमाचे अश्रू वाहतात, परंतु) मंगळाचा काळ माहित असल्याने ती डोळ्यात अश्रूंचे पाणी ठेवते.  आरती सोन्याच्या ताटातून काढली जाते आणि वारंवार परमेश्वराच्या अवयवांकडे पाहते .2॥

 * आईवडिलांसारखे काळजी करू नका.  एक्स्टसी
 कौसल्य पुणि पुनि रघुबीरी।  चितवती कृपासिंधु राणाधिराही ॥3॥

 अर्थ: - अनेक प्रकारचे आराम आहेत आणि अंत: करणात आनंद आणि आनंद आहे.  कौसल्याजी वारंवार कृपेचा सागर पहात आहेत आणि रणधीर श्री रघुवीर ॥3॥

 * हृदय बिचारती बारहिं बारा।  लंकपती सारखा कवण मारला
 माझ्याबद्दल खूप निविदा चबा.  निसिचर सुभात महाबल भरे ॥4॥

 अर्थ: - तिने वारंवार मनात विचार केला की तिने लंकापती रावणाची हत्या कशी केली?  माझी दोन मुलं खूप चांगली आहेत आणि भुते खूप भारी योद्धा आणि महान लोक होते ॥4॥

 दोहा:
 प्रभूहि बिलोकती मातु लाचिमान अरु सीता संग।
 परमासी आनंद मना पुण पुलकित गतु ॥7॥

 अध्यात्म: - आई लक्ष्मणजी आणि सीताजीसमवेत भगवान श्री रामचंद्र पहात आहेत.  त्याचे मन परमानंदात मग्न आहे आणि शरीर वारंवार स्पंदन करीत आहे ॥7॥

 बंक:
 * लंकापती कपिस नल निळा.  जामवंत अंगद सुभाशीला॥
 हनुमदडी सब बनार बिरा.  धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥1॥

 अध्यात्म: - लंकापति विभीषण, वनराज सुग्रीव, नल, नील, जंबवान आणि अंगद व हनुमानजी, इत्यादी सर्वच सुसंस्कृत वीर वानरांनी मानवाची सुंदर शरीरे परिधान केली ॥१॥

 * भारत स्नेह सील ब्रॅट नेमा.  शुभेच्छा, आपण सर्व आहात
 नागब्रसिंग कैती पहा.  सकल सारा महिमा प्रभु प्रीती ॥2॥

 संवेदनाः भारतजींच्या व्रताचे आणि नियमांचे प्रेम, सौंदर्य, निसर्ग (त्यागाच्या) स्तुतीचे सर्व जण आदरणीय स्तुती करीत आहेत, आणि शहरातील लोकांची पद्धत (प्रेम, नम्रता आणि नम्रतेने परिपूर्ण आहे) हे पाहून ते सर्व प्रभूच्या चरणी उभे राहिले  प्रेमाचे कौतुक ॥2॥

 * पुनी रघुपति सर्व सांगितलें।  मुनि पद लागु सकळ शिक्षण
 आमचे गुरु बशिष्ठ पू.  त्याची कृपा दनुज चालविते ॥3॥

 अर्थ: - मग श्री रघुनाथजींनी सर्व सख्यांना बोलावून सर्वांना ofषींच्या चरणांचे अनुसरण करण्यास शिकवले.  ही गुरु वशिष्ठ आपल्या कुटुंबियांनी पूजली आहे.  यामुळे युद्धात भुते मारले जातात ॥3॥

 * एक सब सखा सुनहु मुनि मेरे।  समर सागर तू कुठे आहेस?
 मी जन्माची आवड गमावली.  भरथु ते मोहि अधिक पियारे ॥4॥

 भारतरथ :-( मग गुरुजींना म्हणाले-) हे मुनी!  ऐका.  हे माझे मित्र आहेत.  या लढाया समुद्रावर माझ्यासाठी एका चपळ (जहाज) सारख्या झाल्या.  माझ्या स्वारस्यासाठी, त्याने आपला जन्म होईपर्यंत सोडला (आपल्या आयुष्याला घरदेखील दिले), ते माझ्यापेक्षा भरतपेक्षा अधिक प्रिय आहेत ॥4॥

 * सूर्य देव प्रबन मगन सर्वांना  परमानंद आनंद आनंद नवीन ॥5॥

 अर्थ: परमेश्वराचे शब्द ऐकून प्रत्येकजण प्रेम आणि आनंदात मग्न झाला.  अशाप्रकारे, त्यांच्यात क्षणोक्षणी नवीन आनंद निर्माण होत आहेत ॥5॥
 दोहा:
 * कौसल्याचा चरणी पुनी तिन्ह नायू मठ.
 असीश दिंघे हर्षी तुझे प्रिय मम जिमी रघुनाथ

 भारतरथ: - मग त्या लोकांनी कौसल्याजींच्या चरणी गायी दिल्या.  कौसलाजींनी जयजयकार केला आणि आशीर्वाद दिले (आणि ते म्हणाले-) तुम्ही मला रघुनाथ जितके प्रिय आहात.

 सुमन ब्रिष्टी नाभ संकुल भवन सुकंदला जाते.
 चद्रि अतरिण देखिन नगर नर नर ब्रिंद ॥8 के॥

 अर्थ: श्री आनंदजी आपल्या वाड्यात गेले, आकाश फुलांनी झाकलेले होते.  8 8 (बी) men शहरातील स्त्री-पुरुषांचे गट पोटमाळा वर चढत आहेत.

 बंक:
 * कंचन कलास बिचित्र संजर.  सबंधारे सजीज निज द्वार बाय
 बंडवार पेनांट केतू  सबनिही मंगल मंगल मनु ॥1॥

 अर्थ: सोन्याचे कलश विचित्र पद्धतीने (मणि-रत्नदी) सजावट करून सजावट करून प्रत्येकजण त्यांना त्यांच्या दाराजवळ ठेवत असे.  प्रत्येकाने मंगळासाठी बंधने, झेंडे व झेंडे घातले ॥1॥

 * एकूण स्थूल सुगंध.  गजमानी रची बहु चौक पुराणी।
 नाना सुमंगल ड्रेस सारखी  हर्षी नगर निसान बहु बाजे ॥2॥

 अर्थ: सर्व रस्ते सुगंधित द्रव्यांसह सिंचन होते.  अनेक चौका गजमुक्तांनी बांधले होते.  अनेक प्रकारची मंगल मंगल वाद्ये सजली गेली आणि शहरात आनंदाने अनेक डांके लागले .2॥

 * आपण जिथे आहात तिथे जागा सोडू नका.  तू माझं मन भरुन घे
 कांचन थर आरती नाना।  जुबतीं साजें करहिं सुभ गाना ॥3॥  `

 अर्थ: - स्त्रिया सर्वत्र भडकत आहेत आणि अंतःकरणात आनंदी आहेत आणि आशीर्वाद देतात.  कित्येक युवती (सौभाग्यवती) स्त्रिया सोन्याच्या ताटात अनेक प्रकारची आरती सजवून मंगळगण करीत आहेत .3॥

 * करहीन आरती कला केंद्र.  रघुकुल कमल बिपिन दिनकर केंद्र
 पुर सोभा संपती कल्याण।  निगम शेष सारदा बखाना ॥4॥

 भारतरथ: - ती आरतीहार (जो दु: खाचा पराभव करते) आणि सूर्यकुल यांच्या रूपात कमलवानला भरभराटी देणारी सूर्य श्री रामजींची आरती करीत आहे.  वेद, शेषाजी आणि सरस्वतीजी शहराचे सौंदर्य, संपत्ती आणि कल्याण यांचे वर्णन करतात -॥॥

 * आपण हे पात्र पहात नाही.  उमा तसू गुन नुन किमी ॥5॥

 अर्थ: - परंतु हे पात्र पाहूनसुद्धा ते फसले राहतात (चकित झाले)  (शिव म्हणतात-) हे उमा!  मग मानव त्यांचे गुण कसे म्हणू शकेल ॥5॥

 दोहा:
 * नारा कुमुदिनी अवध सर रघुपती बिरह दिनेस.
 अस्त भीगा बिगासात भाई निर्खी राम रॅक ॥9 के॥

 भाष्य: - महिला कुमुदनी आहेत, अयोध्या तलाव आहे आणि श्री रघुनाथजी विरहचा सूर्य आहेत (हे विरह सूर्याच्या उष्णतेमुळे कोरडे झाले होते).  आता जेव्हा त्या सूर्याच्या रूपात सूर्यास्त होतो, तेव्हा त्या श्री रामाच्या पौर्णिमेला पाहून ती बहरली. ”(अ).

 * होहीं सगुन सुभ बिबिधि बिधि बळीं गगन निसान।
 देवी पुरी नारायण सनथ करीव भवन  9 बी

 अर्थ: अशा अनेक प्रकारच्या शुभ गोष्टी आहेत, आकाशात ढोल आहेत.  सनथ (दर्शनाद्वारे कृतज्ञता) शहरातील पुरुष आणि स्त्रियांबद्दल आणि भगवान श्री रामचंद्रजी महाल यांच्याकडे जा.

 बंक:
 * भगवान जन कैकाई लाजणी।  प्रथम तसु गृह गया भवानी
 ताही प्रबोधि खूप आनंद झाला.  पुनी निज भवान गवन हरि कीन्हा ॥1॥

 भरथर :-( शिवजी म्हणतात-) हे भवानी!  प्रभूच्या लक्षात आले की माता कैकेयी लज्जित झाल्या आहेत (म्हणून), त्याने प्रथम राजवाड्यात जाऊन विचारपूर्वक तिचे सांत्वन केले.  मग श्री हरी आपला राजवाडा चालविला ॥1॥

 * मंदिरात जाताना कृपासिंधु.  सर्व सुख सुखकारक आहे
 गुरुंनी बशीद द्विजला बोलावले.  अजू सुगारी सुदिन समुदाई ।2॥

 अर्थ: कृष्णाचा समुद्र असलेले श्री रामजी जेव्हा राजवाड्यात गेले, तेव्हा शहरातील पुरुष व स्त्रिया सर्व आनंदी झाले.  गुरु वशिष्ठांनी ब्राह्मणांना बोलावून सांगितले की आजचा दिवस शुभ मुहूर्त आहे, सुंदर दिवस इ. सर्व शुभ योग आहेत .२॥

 * सब द्विज देहु हर्षि अनुसाना।  रामचंद्र सीथान सिंघसन
 मुनी बशिष्ठांच्या जीवनाचा आनंद लुटला.  सुनत सकल बिप्रोण अति भये ॥3॥

 अर्थ: तुम्ही सर्व ब्राह्मण आनंदी आणि आज्ञा द्या, ज्यात श्री रामचंद्रजी सिंहासनावर बसले आहेत.  वशिष्ठ मुनि यांचे मनमोहक शब्द ऐकल्यावर सर्व ब्राह्मणांना ते फारच आवडले.

 * कहिन बचरन मऊ बिप्रा अनेका.  जग अभिराम राम अभिषेक
 आता मुनिबार मेला नाही.  महाराज टिळक करी कुठे ॥4॥

 संवेदनाः श्री रामजींचा राज्याभिषेक केल्याने सर्व जगाला आनंद होईल, या सर्वांनी बर्‍याच ब्राह्मणांना हळू बोलण्यास सुरुवात केली.  हे मुनीश्वर!  आता उशीर करु नका व राजाचा टिळक उपवास करा ॥4॥

 दोहा:
 * मग saidषी म्हणाले, सुमंत्र सुन सुनत चलेौ हर्षाई।
 रथ तातडीने अनेक बहुरंगी यार्डात गेला.

 अर्थ: मग Suषी सुमंतराजींना म्हणाले, त्याने ऐकताच आनंदाने ऐकले.


Aalso check :

Desi Aunty Whatsapp Group 

No comments:

Post a Comment